Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość, bezpieczeństwo, ochrona środowiska

Polityka środowiskowa

Air Liquide troszczy się o środowisko i angażuje się w jego ochronę.

Nasze działania prowadzimy tak, aby:

  • postępować dokładnie według prawa i zarządzeń dotyczących ochrony środowiska,
  • minimalizować zużycie energii i materiałów,
  • przewidzieć najbardziej prawdopodobne sytuacje awaryjne mogące wystąpić w wyniku działalności prowadzonej przez spółkę, które by mogły mieć wpływ na środowisko,
  • ciągle udoskonalać miejsca pracy poprzez stosowanie najlepszych działań chroniących środowisko.