Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo transportu

Instrukcje bezpieczeństwa dla kierowcy

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo
Instrukcje pisemne

PDF - 474.42 KB

Instrukcja pisemne

Warunki transportu gazów reguluje Europejska Umowa dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych - ADR. Odpowiednie obchodzenie się z ładunkami, znajomość ich właściwości, a także odpowiednie ich opakowanie, znacznie zmniejszają potencjalne zagrożenia związane z transportem gazów. Załączone instrukcje bezpieczeństwa dla kierowcy, odpowiednie do przewożonego ładunku, określają rodzaj zagrożenia, środki ochrony oraz sposoby działania kierowcy w przypadku uwolnienia przewożonego ładunku.

Karta ratownicza
Karta ratownicza

PDF - 890.67 KB

Karty ratownicze w pojazdach

„Karta ratownicza” to standardowy zestaw informacji, przedstawiający schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa, czy też gazowych napinaczy pasów.
Informacje te ułatwiają przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej i pozwalają na zredukowanie czasu akcji ratowniczej.