Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Klientów, a także pracowników, jest jednym z głównych zadań w działalności Air Liquide.

Bezpieczeństwo Klientów, a także pracowników, jest jednym z głównych zadań w działalności Air Liquide.

Wzrost świadomości w kwestii bezpieczeństwa ma największe znaczenie w zapobieganiu wypadkom. Od wielu lat cel Zero wypadków jest naszym priorytetem.

Troszczymy się o naszych pracowników, Klientów i społeczeństwo oraz angażujemy się w zapewnienie bezpiecznego, wolnego od wypadków miejsca pracy.

Naszą misją jest prowadzić działania tak, aby:

  • postępować dokładnie według prawa i zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa,
  • angażować wszystkich pracowników w system współodpowiedzialności za bezpieczeństwo,
  • rozpoznać zagrożenia i oceniać związane z nimi ryzyko,
  • przewidzieć najbardziej prawdopodobne sytuacje awaryjne, mogące wystąpić w wyniku działalności prowadzonej przez spółkę, które by mogły mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo personelu,
  • rozpoznać potrzeby dotyczące szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ciągle udoskonalać miejsca pracy poprzez stosowanie najlepszych praktyk bezpieczeństwa,
  • zapewnić sprawne komunikowanie się pracowników w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ustanowienie jasnych zasad komunikacji,
  • przyczyniać się do stałego podnoszenia efektywności działań i zwiększenia zadowolenia Klienta poprzez kompleksowy program zarządzania ryzykiem - tak, by chronić ludzi, majątek oraz najważniejsze interesy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zagadnień jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, prosimy o kontakt:

Karol Małecki
tel.: +48 882 073 233

Zapytanie

Air Liquide w Polsce wspomaga Dział Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem, mający ogromne doświadczenie w projektowaniu bezpiecznych instalacji i wspierający na każdym etapie projekty realizowane przez Air Liquide Polska i Alkat.