Przejdź do treści

Kodeks etyki dostawców

Kodeks etyki dostawców współpracujących z Air Liquide

Firma Air Liquide kieruje się zasadami działania, kodeksami etyki oraz polityką społeczną i środowiskową.W myśl tych zasad i przepisów każdy z dostawców współpracujących z Air Liquide zobowiązany jest przestrzegać normy etyczne Air Liquide i zobowiązywać do tego swoich pracowników i podwykonawców.

Kodeks etyki dostawców współpracujących z Air Liquide

PDF - 107.26 KB

Firmowy kodeks postępowania dotyczący przeciwdziałania korupcji

PDF - 135.32 KB