Przejdź do treści

Kariera

Zapraszamy do zapoznawania się z głównymi zasadami polityki kadrowej Air Liquide, naszymi wartościami oraz perspektywami kariery zawodowej, które proponujemy w formie aktualnych ofert pracy. Mamy nadzieję, że strona ta okaże się dla Państwa równie interesująca co użyteczna w poszukiwaniu pracy.

Grupa Air Liquide, wraz z jej polityką kadrową, opiera się na wartościach takich jak: zaangażowanie, zaufanie, szacunek, przejrzystość, uczciwość, innowacyjność, bezpieczeństwo, a także rozwijanie i wspieranie talentów.

Rekrutujemy Pracowników różnych specjalności i o różnym poziomie wykształcenia. I tak jak wszystkie firmy należące do Grupy Air Liquide, rozwijamy umiejętności, doceniamy doświadczenie i promujemy talenty naszych Pracowników, dostrzegamy ich wkład w rozwój Firmy i pomagamy budować indywidualną ścieżkę kariery.

Jest więc kilka powodów, dla których warto dołączyć do zespołu Pracowników Air Liquide Polska:

 • Rozwijamy, doceniamy i nagradzamy wiedzę fachową i doświadczenie, zarówno w dziedzinach technicznych jak i nie-technicznych.
 • Promujemy różnorodność kadry pod względem płci, wieku, wykształcenia i doświadczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu wielokulturowości, jaką charakteryzuje się Air Liquide.
 • Wspieramy rozwój zawodowy Pracowników w oparciu o długoterminową wizję. Na rozwój ten składają się m.in.:
  - szkolenia wdrażające, doskonalące i rozwijające, 
  - rozszerzanie zakresów odpowiedzialności poprzez nowe misje i udział w projektach, 
  - awans, 
  - polityka wynagrodzeń, 
  - elastyczna organizacja, 
  - dla najlepszych możliwość kariery poza granicami Polski w strukturach Grupy Air Liquide.
 • Dbamy o rozwój talentów, ponieważ dla Air Liquide słowo „talent” oznacza coś więcej niż tylko zespół zdolności; „talent” to zatrudnieni Pracownicy, którzy dzięki swym zdolnościom, umiejętnościom, staraniom i pasji przyczyniają się do wspólnego sukcesu, swojego i Firmy. 

Sukces naszej Firmy jest ściśle związany z umiejętnościami, zaangażowaniem i satysfakcją każdego jej Pracownika!

Jeżeli jesteś absolwentem wyższej uczelni lub posiadasz doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w swojej dziedzinie, jeżeli chcesz pracować w dużej, międzynarodowej i szybko rozwijającej się korporacji - prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny zawierający klauzulę o ochronie danych osobowych, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) na następujący adres:

Air Liquide Polska Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Jasnogórska 9
31-358 Kraków
rekrutacja@airliquide.com