Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Zrównoważona przyszłość

Działanie na rzecz zrównoważonej przyszłości

Grupa Air Liquide od dawna stara się łączyć wzrost z troską o środowisko i społeczeństwo. Poprzez swoje działania oraz zobowiązania środowiskowe i społeczne Air Liquide przyczynia się do osiągnięcia niektórych celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, wszędzie tam, gdzie może mieć to rzeczywisty wpływ.

Air Liquide jest na ścieżce wzrostu.

Oznacza to stabilne wyniki i dobre przygotowanie na przyszłość dzięki odpornemu i zdywersyfikowanemu modelowi biznesowemu. Wydajność i zrównoważony rozwój są kluczowymi elementami naszej strategii.

Oznacza to również wspieranie naszych klientów i pacjentów oraz reagowanie na zachodzące zmiany klimatyczne i transformację społeczną.

“Naszą ambicją na przyszłość jest dokonywanie znaczących zmian.”

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji (w języku angielskim) Benoît Potier, Prezesa i Dyrektora Generalnego Air Liquide, przedstawiającego zobowiązania Grupy na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Wideo

Zrównoważona przyszłość

Kreowanie i kształtowanie przyszłości za pomocą najnowocześniejszych technologii, kompetencji operacyjnych i usług, blisko klientów i pacjentów, zawsze było w naszym DNA.

Ale dziś jest jasne, że rola takiego przedsiębiorstwa jak nasze wykracza dalej. W rzeczywistości wszyscy – państwa, firmy i obywatele – jesteśmy współodpowiedzialni za misję budowania zrównoważonej przyszłości.

Nadszedł czas, aby DZIAŁAĆ na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważona przyszłość
Ograniczenie emisji CO2 
Opracowując czyste technologie dla przemysłu i czystej mobilności, pracujemy na pierwszej linii postępu ekologicznego, odgrywając decydującą rolę w przejściu do społeczeństwa niskoemisyjnego i rozwoju gospodarki wodorowej.
Zrównoważona przyszłość
Opieka nad pacjentami
W 2020 roku kryzys covidowy sprawił, że opieka zdrowotna znalazła się na szczycie światowej agendy. Jako jeden z głównych światowych partnerów w dziedzinie opieki zdrowotnej, Grupa Air Liquide zawsze była blisko pacjentów, szpitali oraz pracowników i organów służby zdrowia. Grupa jest dobrze przygotowana do transformacji opieki zdrowotnej, aby lepiej wspierać pacjentów i lepiej zaspokajać ich potrzeby na całym świecie.
Zrównoważona przyszłość
Zaufanie jako podstawa do współpracy z naszymi pracownikami
W Air Liquide wierzymy w potencjał każdego człowieka i jego talentów. Długoterminowe wyniki Grupy są napędzane przez naszych pracowników i jesteśmy przekonani, że to w ich rękach spoczywa moc wpływania na teraźniejszość i kształtowania lepszej przyszłości. Zobowiązaniem Air Liquide jest stworzenie bezpiecznego, integracyjnego i angażującego środowiska pracy, przy jednoczesnym wspieraniu innowacyjności pracowników, ich rozwoju i dawaniu im możliwości działania.
Zrównoważona przyszłość
Zaufanie jako podstawa do budowania najlepszego modelu zarządzania
Jako odpowiedzialny globalny i lokalny partner, nadzorowany przez zdywersyfikowaną i niezależną Radę Dyrektorów, możemy w odpowiedzialny sposób dokonać zmian naszego codziennego zachowania, zarządzania naszym biznesem oraz współdziałać z wszystkimi naszymi interesariuszami: klientami, pacjentami, pracownikami, dostawcami, udziałowcami i całymi społecznościami.


Zapraszamy do przeczytania broszury, opisującej szczegółowo nasze działania na rzecz zrównoważonej przyszłości.