Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

O nas

Air Liquide, światowy lider w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu i ochrony zdrowia

Air Liquide w Polsce, Twój niezawodny dostawca rozwiązań w zakresie gazów technicznych, spożywczych, specjalnych i medycznych.

Wideo

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Grupa Air Liquide

Grupa Air Liquide, obecna w 75 krajach, zatrudniająca około 66 400 pracowników i obsługująca ponad 3,8 miliona klientów i pacjentów, jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii oraz usług dla przemysłu i ochrony zdrowia. Tlen, azot i wodór, będące podstawą działalności Air Liquide od momentu założenia w 1902 roku, są cząsteczkami niezbędnymi do życia, dla energii i materii.

Celem Air Liquide jest osiągnięcie pozycji lidera w naszym biznesie, zapewnienie wyników w perspektywie długoterminowej i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, mocno angażując się w będące w centrum strategii zmiany klimatyczne oraz transformację energetyczną. Zorientowana na klienta strategia Air Liquide, generująca zyskowny, regularny i odpowiedzialny wzrost w dłuższej perspektywie, opiera się na doskonałości operacyjnej, ukierunkowanych inwestycjach, otwartych innowacjach oraz organizacji sieciowej wprowadzonej przez Grupę na świecie. Zaangażowanie i inwencja pracowników umożliwiają Air Liquide wprowadzanie zmian w sektorach energii, środowiska, opiece zdrowotnej, procesach cyfryzacji oraz zapewniają zwiększoną wartość dla wszystkich akcjonariuszy.

Air Liquide w Polsce

Grupa Air Liquide rozpoczęła działalność w Polsce w 1995 roku. Od tego czasu osiągnęliśmy pozycję nowoczesnego i kluczowego producenta i dystrybutora gazów technicznych, spożywczych, specjalnych i medycznych. W naszych działaniach łączymy globalne doświadczenia z uwzględnieniem lokalnej specyfiki klientów i pacjentów.

Zaangażowanie w rozwój technologii oraz możliwości produkcyjne pozwalają nam na dostarczanie innowacyjnych, globalnych rozwiązań i usług, optymalizujących pracę, bezpieczeństwo i chroniących środowisko.

Wideo

produkcja gazów technicznych, proces rozdziału powietrza, rozdział powietrza

Znacząca produkcja gazów

Air Liquide posiada w Polsce cztery zakłady produkujące tlen, azot, argon w postaci ciekłej. W 1999 roku uruchomiono największy w kraju zakład do rozdziału powietrza w Dąbrowie Górniczej - o łącznej zainstalowanej zdolności produkcyjnej prawie 2 800 ton tlenu na dobę. W jego skład wchodzi największa polska jednostka rozdziału powietrza o wydajności 1 750 ton tlenu na dobę. Pozostałe trzy zakłady zlokalizowane są w GłogowieKrakowie i Puławach.

Centra napełniania butli

Nowoczesna, w pełni zautomatyzowana technologia napełniania butli pozwala na uzyskiwanie gazów o stałej i powtarzalnej jakości, co gwarantuje stabilny skład gazu podczas całego cyklu użytkowania butli. Technologia Air Liquide zabezpiecza ponadto przed zanieczyszczeniami zarówno w procesie napełniania butli, jak i po jego zakończeniu. 
Nasze napełnialnie butli są zlokalizowane w BiałymstokuDąbrowie GórniczejPoznaniu oraz Pruszczu Gdańskim.

Dostawy gazów

Air Liquide w Polsce oferuje własne rozwiązania logistyczne, uwzględniające zarówno specyficzne cechy gazów, jak i indywidualne wymagania Klientów. Produkowane i dystrybuowane przez Air Liquide gazy mogą być dostarczane w pojedynczych butlach lub w wiązkach (dla gazów sprężonych), w izolowanych próżniowo cysternach do zbiorników magazynowych (w fazie ciekłej) lub siecią rurociągów. Posiadamy własne rozwiązania, tzw. instalacje on-site, przeznaczone do produkcji gazów bezpośrednio w zakładzie Klienta (oferujemy instalacje służące do produkcji tlenu, azotu i sprężonego powietrza). Wsparcie, jakie uzyskujemy w obszarze produkcyjnym i logistycznym w Europie, zapewnia niezawodność dostaw naszych produktów.

Technologie i usługi

Aby wydajnie, bezpiecznie i oszczędnie dostarczać gazy Klientom, Air Liquide w Polsce rozszerza nowoczesne rozwiązania technologiczne - dla branży spożywczej, obróbki cieplnej, metalurgii, spawalnictwa i innych - spełniające najostrzejsze wymagania odbiorców. Air Liquide rozwija również innowacyjne usługi w dziedzinie śledzenia produktówdystrybucji oraz lokalnego zarządzania gazami, aby umożliwić Klientom skoncentrowanie się na ich podstawowej działalności, zwiększając jednocześnie niezawodność, wydajność i komfort.

Pracownicy

Air Liquide w Polsce proponuje najlepszą ofertę, opartą na lokalnym, wykwalifikowanym i aktywnym zespole pracowników, wspieranych szerokim doświadczeniem całej Grupy w zakresie inżynierskim i technologicznym. Z doświadczenia tego korzystamy w rozwoju najnowocześniejszych technologii zaspokajających potrzeby Klientów w Polsce.

Rozwiązania globalne

Naszym celem jest zapewnienie Klientom globalnych rozwiązań, opartych na:

  • dużym potencjale przemysłowym w Polsce,
  • zaawansowanych technicznie usługach,
  • zaangażowaniu specjalistów zapewniających lokalne i stałe wsparcie w zakresie inżynieryjnym, badawczym, niezawodności eksploatacyjnej, zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem oraz znajomości procesów Klienta.