Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Nowy skład Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

CCIFP

W poniedziałek 28.09.2020 r. odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie CCIFP, w którego trakcie zaprezentowany został nowy skład Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Z przyjemnością informujemy, że nowym członkiem Rady CCIFP na lata 2020 - 2023 został Xavier Pontone, Prezes Zarządu Air Liquide w Polsce.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

Serdecznie gratulujemy Xavierowi tego wyróżnienia i życzymy wielu sukcesów!