Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Nowe kontrakty podpisane z liderami przemysłu fotowoltaicznego

Przemysł fotowoltaiczny (PV) przezywa okres znaczącego wzrostu, pomimo obecnego kryzysu ekonomicznego. Wyzwaniem dla liderów tej branży jest obniżenie kosztów produkcji i opracowanie bardziej wydajnych procesów tak, aby sprostać silnym wymogom cenowym. Ponieważ przemysł ten ulega globalizacji i pojawiają się nowi gracze na rynku, dzięki innowacjom rozwijają się wysoko-wydajne krystaliczne krzemowe ogniwa (c-Si) oraz nowe technologie cienkowarstwowe. Umożliwi to producentom ogniw słonecznych osiągnięcie parytetu kosztowego pomiędzy energią PV a energią wyprodukowaną z paliw kopalnych.

Air Liquide umacnia swoją pozycję lidera w zakresie dostaw gazów technicznych i usług do przemysłu fotowoltaicznego: ponad połowa z czołowej dziesiątki producentów krzemowych ogniw słonecznych i ponad 40% producentów cienkowarstwowych ogniw słonecznych na świecie - to obecnie klienci Air Liquide.

W ostatnich miesiącach Grupa Air Liquide zawarła ponad 10 nowych kontraktów w Europie, USA oraz Azji z producentami ogniw fotowoltaicznych na dostawy do nowych zakładów o łącznej mocy 4GWp. Zgodnie z warunkami tych kontraktów, Air Liquide zainwestuje ponad 40 milionów euro i będzie dostarczać azot i wodór z generatorów on-site, ciekły monosilan, inne gazy specjalne oraz usługi.

Air Liquide umocnił w 2008 roku swoją znaczącą pozycję partnera Q-Cells SE, największego na świecie producenta ogniw słonecznych, poprzez rozszerzenie istniejącej współpracy w Thalheim Solar Valley Park, w Niemczech, gdzie Q-Cells posiada sześć fabryk produkujących c-Si oraz trzech partnerskich producentów ogniw cienkowarstwowych. Air Liquide rozpocznie również dostawy wszystkich gazów nośnych oraz ciekłych gazów specjalnych do nowego zakładu Q-cells w Malezji. Fabryki Q-Cells mają zwiększyć swoją globalną produkcję z około 800 MWp w 2008 roku do ponad 1,3 GWp pod koniec 2009 roku.

Air Liquide rozszerza również współpracę z Grupą REC, największym na świecie producentem materiałów krzemowych dla potrzeb przemysłu fotowoltaicznego, poprzez długoterminowy kontrakt na dostawy gazów nośnych do nowego zakładu REC produkującego polisilikon w Moses Lake w USA.

W Nan’Chang w Chinach, Air Liquide podpisał długoterminowy kontakt z Best Solar, największym chińskim producentem cienkowarstwowych ogniw słonecznych o planowanej mocy 330 MWp. W ramach tego kontraktu Air Liquide będzie dostarczać gazy specjalne, oprzyrządowanie oraz wypełni potrzeby zakładu w zakresie montażu instalacji.

Na Tajwanie, Air Liquide podpisał kontrakt “pod klucz” z Sunwell-CMC, największym tajwańskim producentem cienkowarstwowych ogniw słonecznych o mocy 120 MWp.

Francisco Martins, Wiceprezes Air Liquide ds. Elektroniki, stwierdził: “Te znaczące kontrakty zawarte z liderami przemysłu fotoogniw - to kamień milowy w strategii Air Liquide i potwierdzenie pozycji lidera w dostawach gazów i rozwiązań dla tej branży. Nasze przewodnictwo w technologii magazynowania gazów oraz możliwości wpływu na redukcję kosztów wytwarzania energii elektrycznej na Wp - to kluczowe czynniki dla przemysłu fotowoltaicznego by osiągnąć parytet kosztowy, co umożliwi dalszy rozwój branży.
W dobie obecnego kryzysu Grupa Air Liquide koncentruje się na długoterminowych inwestycjach w rozwijające się branże, takie jak środowisko i czy nowoczesne technologie.”