Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Nowe inwestycje w Niemczech i we Włoszech dla dużych producentów stali

Światowe ożywienie na rynku metalurgicznym następuje pomimo wzrostu cen surowców.

Zużycie stali zwiększyło się w Europie o ponad 5% w 2007 roku, napędzane głównie poprzez budownictwo oraz przemysł samochodowy. Europejski przemysł stalowniczy charakteryzuje się również wysokim współczynnikiem przetworzenia i pewnymi perspektywami rozwoju.

Gazy techniczne odgrywają znaczącą rolę w procesach produkcji stali i mają wpływ na redukcję kosztów produkcji. Przykładowo, obniżają koszty surowców poprzez wdmuchiwanie tlenu do wielkiego pieca, co umożliwia stalowniom zużycie mniejszych ilości węgla koksującego.

Stąd też, Air Liquide zdecydował się zainwestować ponad 120 milionów euro zwiększając swoje zdolności produkcyjne w Niemczech oraz we Włoszech, aby sprostać zwiększającemu się zapotrzebowaniu swoich klientów.

W Oberhausen (Niemcy) zostanie wybudowana najwyższej klasy jednostka rozdziału powietrza o wydajności 2300 ton tlenu na dobę, która zostanie oddana do eksploatacji w 2010 roku. Zostanie ona połączona z 500 km siecią rurociągów Air Liquide w Niemczech, która stanowi trzon dostaw tlenu i azotu to wielu dużych klientów z branży metalurgicznej, chemicznej i petrochemicznej w Zagłębiu Ruhry. Ta jednostka będzie w szczególności zapewniać realizację zwiększających się potrzeb Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH oraz DK Recycling und Roheisen GmbH, z którymi Air Liquide podpisał nowe, długoterminowe kontrakty.

Air Liquide wybuduje także nową jednostkę rozdziału powietrza, która zostanie połączona z 650 km siecią rurociągów w północnych Włoszech, aby dostarczać gazy do nowego zakładu Grupy Arvedi w Cremonie, z którą Air Liquide podpisał właśnie długoterminowy kontrakt. Ta nowa jednostka zostanie oddana do eksploatacji pod koniec 2009 roku.

Guy Salzgeber, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide oraz Wiceprezes ds. Europejskiej Działalności Przemysłowej, stwierdził: “Dzięki tym nowym inwestycjom Air Liquide zwiększy swoje łączne zdolności produkcyjne w zakresie produkcji tlenu w Europie, co umożliwi zaspokojenie potrzeb naszych klientów szczególnie w branży stalowniczej. Te dwa nowe projekty są kolejnym przykładem ilustrującym realizację celu przyspieszonego wzrostu Grupy.”