Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Nowe inwestycje w Europie

Światowa produkcja stali wzrosła w okresie ostatnich kilku lat o ponad 7% i osiągnęła w 2006 roku poziom 1,2 miliarda ton surowej stali. Ponieważ w najbliższych kilku latach tendencja wzrostowa utrzyma się na poziomie 4% i aby zaspokoić potrzeby swoich klientów, Air Liquide postanowiła zwiększyć i zmodernizować swoje zdolności produkcyjne w Europie.

Stąd też Air Liquide podpisała ostatnio 15-letni kontrakt z ArcelorMittal, światowym liderem w produkcji stali, na zmodernizowanie i zwiększenie dostaw tlenu, azotu, argonu oraz gazów sprężonych do zakładów w Dunkierce i Mardyck we Francji.

W odpowiedzi na zwiększające się potrzeby ArcelorMittal oraz zagłębia przemysłowego w Dunkierce, Air Liquide wybuduje nową jednostkę rozdziału powietrza o wydajności 1 100 ton tlenu dziennie, która zostanie zintegrowana z istniejącą instalacją i siecią jej rurociągów. Ta nowa jednostka produkcyjna zostanie uruchomiona w 4-tym kwartale 2009 roku i umożliwi ArcelorMittal zwiększenie produkcji stali do ponad 7,5 miliona ton rocznie oraz usprawni działalność zakładu w Dunkierce w zakresie wydajności energetycznej oraz kosztowej.

Dodatkowo, Air Liquide uruchomi w 2009 roku nową jednostkę rozdziału powietrza o wydajności 1 100 ton tlenu dziennie w istniejącej już lokalizacji w Fos sur Mer we Francji, która produkować będzie tlen, azot i argon. Jednostka ta zaspokoi wzrastające potrzeby regionu w zakresie gazów technicznych i umożliwi modernizację urządzeń produkcyjnych.

Pod koniec 2009 roku zostanie również uruchomiona nowa jednostka produkcyjna w Mons w Belgii, która zastąpi istniejącą instalację. Ta nowa jednostka, o wydajności 1 100 ton tlenu dziennie, zapewni zmniejszenie zużycia energii o prawie 20%, co jest przykładem zaangażowania Air Liquide w zrównoważony rozwój.

Te trzy nowe jednostki zostaną zaprojektowane i wyprodukowane przez Dział Inżynierii i Konstrukcji Air Liquide i stanowią inwestycję w łącznej wysokości 130 milionów euro.

Guy Salzgeber, Wiceprezes Operacji Europejskich i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: “Te nowe inwestycje są naszą odpowiedzią na wysokie zapotrzebowanie naszych klientów, m.in. producentów stali, rafinerii i zakładów chemicznych. Inwestycje te są zgodne z polityką Air Liquide, zakładającą zainwestowanie około 2 miliardów euro każdego roku w latach 2007 do 2011, mającą na celu wzrost firmy w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju.”