Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Nowa długoterminowa umowa oraz znaczące inwestycje w Polsce

Polska jest jednym z największych krajów i gospodarek w Europie Środkowej i odnotowuje silny wzrost na wszystkich rynkach branżowych. Wiele z tych branż, na przykład przemysł chemiczny, metalurgiczny, motoryzacyjny, spożywczy zużywają coraz większe ilości gazów technicznych. Dziś większość gazów technicznych w Polsce, włączając obecną produkcję Air Liquide, wytwarzana jest na południu kraju. Mając to na uwadze, Air Liquide pragnie poinformować o inwestycji o łącznej wartości wynoszącej około 100 milionów euro, która rozszerzy geograficznie obecność Air Liquide w Polsce i pomoże zaspokoić zwiększające się potrzeby w zakresie gazów technicznych.

Spółka Air Liquide podpisała właśnie nową, długoterminową umowę z Zakładami Azotowymi Puławy S.A. (ZA Puławy), wiodącą polską spółką. ZA Puławy zlokalizowane są w środkowo-wschodniej Polsce, 125 km od Warszawy i specjalizują się w produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz melaminy. Air Liquide zbuduje i będzie obsługiwała dwie duże jednostki rozdziału powietrza dla potrzeb ZA Puławy. Obie te jednostki będą produkowały ponad 1200 ton tlenu dziennie. Pierwsza z nich zostanie oddana do użytku na początku 2010 roku. Będą one wytwarzać także znaczne ilości ciekłego tlenu, azotu oraz argonu, dostarczając gazy także do licznych branż pokrewnych.

Paweł Jarczewski, Dyrektor Generalny ZA Puławy, powiedział: “Jestem zadowolony z decyzji wyboru Air Liquide jako pierwszego, długoterminowego partnera strategicznego ZA Puławy w zakresie dostawy gazów technicznych. Nowe jednostki rozdziału powietrza stanowią istotną część strategii ZA Puławy, jak również kluczowy etap w rozszerzaniu naszej linii produkcyjnej “Tlen - Amoniak - Mocznik”. Air Liquide jest wyjątkową spółką zapewniającą najbardziej oszczędne rozwiązania odpowiadające naszym potrzebom. Jesteśmy zatem pewni, że najwyższy poziom technologiczny Air Liquide przyniesie nam długotrwałe korzyści.”

Ponadto, Air Liquide przeprowadzi kolejną ważną inwestycję obejmującą budowę nowego zakładu w północnej Polsce. Nowa jednostka rozdziału powietrza zostanie wybudowana niedaleko Gdańska. Jako pierwsza taka jednostka na północy kraju, zakład będzie produkować 200 ton ciekłego azotu i tlenu dziennie i rozpocznie pracę również w 2010 roku. Inwestycja ta umocni dodatkowo silną pozycję Air Liquide w Polsce oraz pomoże zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na gazy techniczne odbiorców z północnych regionów kraju.

Guy Salzgeber, Wiceprezes Operacji Europejskich i członek Komitetu Wykonawczego Grupy, stwierdził: “Inwestycje w Polsce pozwolą nam na zaspokojenie zwiększających się potrzeb naszych klientów w dynamicznie rozwijającym się obszarze. Są one częścią realizowanego przez Grupę programu inwestycyjnego o wartości 10 mld euro, obejmującego okres 2007-2011. Projekty te stanowią istotny element na drodze do przyspieszenia naszego wzrostu w Europie Środkowej i Wschodniej.”