Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Niemcy: uruchomienie produkcji biopaliw 2 generacji w ramach projektu bioliq™

W ramach bioliq™, wspólnego projektu z Karlsruhe Institute of Technology (KIT), uruchomiony zakład pilotażowy ma na celu wykazanie opłacalności procesu produkcji wysokiej jakości paliwa bezsiarkowego z odpadowej biomasy. Biopaliwa 2 generacji są produkowane z niejadalnych części roślin (odpady drewna, słoma) bez wpływu na łańcuch żywnościowy, w przeciwieństwie do biopaliw 1 generacji produkowanych z oleju, cukru i skrobi zawartych w roślinach, takich jak nasiona roślin oleistych, buraki czy zboża.

Dla potrzeb tego projektu, Air Liquide dostarczył kluczowe technologie dla pirolizy* biomasy i wytwarzania gazu syntezowego oraz tlen potrzebny do procesu zgazowywania. W wyniku tych procesów obecnie można wyprodukować 1 litr paliwa z około 7 kg słomy.

Biopaliwa te będą mogły być stosowane do produkcji wysokiej jakości tzw. „zielonych” paliw, substancji chemicznych i  wodoru (wolnego od CO2). Pozwalają one na redukcję do 90% emisji CO2w porównaniu z paliwami kopalnymi.

Następnym krokiem jest optymalizacja procesu, mająca na celu zwiększenie produkcji i przygotowanie do przyszłej komercjalizacji.

 

* Piroliza - proces rozkładu termicznego materii organicznej, w wyniku którego uzyskuje się inne produkty (gazy i substancje).