Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Niemcy: przejęcie fabryki gazu syntezowego

Grupa Air Liquide podpisała w Niemczech umowę kupna fabryki gazu syntezowego z OXEA GmbH w Oberhausen (region Ren-Ruhra), po uzyskaniu zezwoleń od urzędów ds. konkurencji.

Zdolność produkcyjna fabryki wynosi około 83 000 Nm3/h gazu syntezowego - mieszaniny wodoru i tlenku węgla - wykorzystywanego w produkcji produktów pośrednich i okso-pochodnych, stosowanych w wysokiej jakości powłokach, substancjach smarnych, kosmetykach i produktach farmaceutycznych.

Niedaleko fabryki OXEA znajdują się należące do Air Liquide trzy jednostki rozdziału powietrza, które od kilku lat dostarczają jej tlen. Obecnie Air Liquide buduje w Oberhausen kolejną jednostkę o wydajności 2400 ton tlenu na dobę (komunikat z 05.06.2008 r.).

Guy Salzgeber, członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide oraz Wiceprezes ds. Północnej i Środkowej Europy, stwierdził: ”Grupa Air Liquide z przyjemnością wita nowych pracowników z fabryki OXEA. Jej przejęcie doskonale obrazuje naszą strategię rozwoju na dużych rynkach oraz rosnące potrzeby naszych klientów w zakresie outsourcingu gazów technicznych. W krótkim okresie czasu zwiększymy obroty i pogłębimy naszą wieloletnią współpracę z OXEA. Przejmując tę fabrykę, Air Liquide rozwija swoją działalność w Niemczech i wzmacnia pozycję w obszarze Rhein-Ruhr, jednym z największych i wiodących okręgów przemysłowych w Europie”.