Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Zapobieganie utlenianiu płynnych produktów spożywczych

Nexelia™ dla zapobiegania utlenianiu

Niezależnie od Państwa potrzeb, Nexelia™ dla zapobiegania utlenianiu oferuje pełną gamę rozwiązań, które pozwolą osiągnąć najniższy poziom rozpuszczonego tlenu w produktach, aby poprawić ich jakość i zoptymalizować wydajność.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Katarzyna Bigos  
tel.kom.: +48 698 688 527

Zapytanie

Wyzwania branży

Dzisiejsi konsumenci mają coraz większe wymagania w zakresie zdrowszych i bardziej naturalnych napojów. Aby sprostać rosnącemu popytowi, firmy produkujące napoje muszą stale opracowywać nowe i innowacyjne produkty bez zwiększania kosztów produkcji. Zmiany te wymagają poprawy jakości produktu poprzez poprawę jego właściwości organoleptycznych i odżywczych oraz wydłużenia okresu przydatności do spożycia, a także optymalizację kosztów procesu produkcyjnego, ze szczególnym naciskiem na koszty pakowania i związane z surowcem i recepturami.

Nexelia™ dla zapobiegania utlenianiu

Nexelia™ dla zapobiegania utlenianiu to kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje najlepsze gazy o jakości spożywczej ALIGAL™, najnowocześniejsze urządzenia aplikacyjne oraz wsparcie techniczne.

Gaz ALIGAL™ - marka gazów Air Liquide, zgodna z lokalnymi specyfikacjami spożywczymi, przepisami i normami branżowymi dla produkcji, magazynowania i dystrybucji:
Wiedza specjalistyczna z zakresu procesów Zindywidualizowane podejście do procesu rozpuszczania tlenu w produkcie oraz interakcji pomiędzy tlenem a produktem na każdym etapie produkcji:
  • audyty badające poziom tlenu w procesie produkcyjnym,
  • indywidualny projekt dostosowany do potrzeb,
  • wdrożenie i montaż,
  • osiągnięcie najniższego poziomu rozpuszczonego tlenu.
Urządzenia aplikacyjne Air Liquide oferuje specjalnie zaprojektowane systemy aplikacyjne, obejmujące łatwe do zintegrowania urządzenia do usuwania tlenu, systemy inertyzacji zbiorników oraz urządzenia do przedmuchiwania w procesie butelkowania, w celu ochrony napojów przed utlenianiem.

Zalety i korzyści rozwiązania Nexelia™ dla zapobiegania utlenianiu:

  • poprawa jakości produktu,
  • optymalizacja kosztów związanych z surowcem, recepturami i pakowaniem,
  • obniżone nakłady inwestycyjne.