Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Wygrzewanie kadzi

Nexelia™ dla wygrzewania kadzi

Wstępne podgrzewanie kadzi przed przeniesieniem ciekłego metalu z pieca do topienia do stacji rafinacji lub do odlewania zwiększa efektywność i obniża koszty.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Justyna Tomalska
tel.kom.: +48 606 754 573

Zapytanie

Wyzwania branży

Przemysł metalurgiczny stoi przed wyzwaniem zmniejszenia kosztów produkcji przy jednoczesnej poprawie jakości i wydajności produktów. Co więcej, producenci dążą do ciągłego zmniejszania wpływu swojej działalności na środowisko i przestrzegania surowych przepisów, a także do optymalizacji wykorzystania krytycznych zasobów (takich jak koks, ruda, złom metalowy i energia) poprzez maksymalizację efektywności.

Nexelia™ dla wygrzewania kadzi to idealne rozwiązanie, aby sprostać tym wyzwaniom i znacząco zoptymalizować procesy.

Nexelia™ dla wygrzewania kadzi

Nexelia™dla wygrzewania kadzi to połączenie wiedzy specjalistycznej na temat gazu (tlen), procesów i urządzeń aplikacyjnych, oferujące rozwiązanie do stosowania w kadziach grzewczych przed ich wypełnieniem płynnymi metalami w celu:

 • ograniczenia do minimum szoku termicznego i przyspieszenia czasu nagrzewania,
 • zapobiegania uszkodzeniu wymurówki ogniotrwałej,
 • zmniejszenia spadku temperatury metalu w kadzi,
 • przyspieszenia czyszczenia kadzi z nagromadzonych na powierzchni ogniotrwałej tlenków, powstałych z powodu wysokiego płomienia spalania tlenu/paliw.

Zalety i korzyści rozwiązania Nexelia™ dla wygrzewania kadzi:

 • poprawa jakości poprzez wyeliminowanie szoku termicznego w kadzi,
 • oszczędność energii,
 • obniżenie kosztów wymurówki ogniotrwałej poprzez wydłużenie jej żywotności,
 • obniżenie zużycia paliwa,
 • zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne,
 • pełne wsparcie naszych ekspertów ds. hutnictwa i obróbki metali na każdym etapie, począwszy od audytu aktualnego procesu, poprzez wstępne i szczegółowe projekty nowego rozwiązania, aż po jego pełne wdrożenie, które obejmuje uruchomienie, monitorowanie i serwis.

Urządzenia aplikacyjne

Air Liquide oferuje następujące urządzenia w celu zapewnienia optymalnego wygrzewania kadzi:

 • opatentowane palniki,
 • panel kontrolno-regulacyjny.

Narzędzia modelowania

 • narzędzie do obliczania bilansu masowego i energetycznego 0D, które ocenia korzyści z opalania paliwo-tlenowego dzięki wstępnym analizom wykonalności.