Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
woda technologiczna, woda chłodząca, uniknięcie korozji rur, wieże chłodnicze, obieg chłodniczy, uniknięcie osadzania się kamienia, usunięcie kamienia, usuwanie kamienia, regulacja pH, równowaga węglanowo-wapniowa, obieg chłodniczy

Nexelia™ dla wody technologicznej

Kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu uniknięcia lub usunięcia kamienia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Łukasz Oszczędłowski
tel.kom.: +48 604 818 474

Zapytanie

Wyzwania branży

Woda używana do chłodzenia procesów przemysłowych musi być stale monitorowana, aby uniknąć osadzania się kamienia, wzrostu biologicznego filmu, korozji i wpływu osadów. W przypadku pojawienia się kamienia, wydajność cieplna wymienników ciepła spada, a ryzyko wzrostu miktoorganizmów wzrasta. Może to zwiększyć korozję biologiczną i osadzanie się osadów, powodując nieszczelności i zwężenia rur.

Poradzenie sobie z tymi wyzwaniami odpowiada znacznej części kosztów eksploatacji wież chłodniczych. Air Liquide proponuje bardziej ekonomiczne rozwiązanie wykorzystujące CO2 w celu zaspokojenia Państwa potrzeb.

Air Liquide opracowało technologię wtrysku CO2 w obiegach chłodniczych dla wymagających klientów, takich jak elektrownie jądrowe lub wielkie centra baz danych.

woda technologiczna, woda chłodząca, uniknięcie korozji rur, wieże chłodnicze, obieg chłodniczy, uniknięcie osadzania się kamienia, usunięcie kamienia, usuwanie kamienia, regulacja pH, równowaga węglanowo-wapniowa, obieg chłodniczy
Woda technologiczna

PDF - 265.05 KB

Nexelia™ dla wody technologicznej

 • To kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu uniknięcia lub usunięcia kamienia.
 • Zabieg profilaktyczny polega na regulacji pH i twardości wody w celu utrzymania równowagi węglanowowapniowej w warunkach neutralnych, aby zahamować tworzenie się kamienia.
 • Jeśli kamień jest już obecny, usunięcie odbywa się poprzez przedawkowanie CO2, co stwarza agresywne warunki do rozpuszczenia istniejącego kamienia.
 • Oba rozwiązania są proste i nie wymagają zatrzymywania obiegu chłodzenia.
Gaz Dwutlenek węgla
Wiedza specjalistyczna 
z zakresu procesów
Nasi eksperci zapewniają pełne wsparcie w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, od audytu aktualnej wydajności systemu napowietrzania po wstępne i szczegółowe projekty, jak również kompletne wdrożenie w ciągu zaledwie kilku dni, które obejmuje uruchomienie, monitorowanie i konserwację.
Urządzenia aplikacyjne
 • wysokowydajny mieszalnik statyczny BICONE,
 • dysze CS,
 • lance CO2,
 • maty perforowane POROXAL.

Zalety i korzyści rozwiazania Nexelia™ dla wody technologicznej:

 • bezpieczniejsze użytkowanie,
 • brak ryzyka związanego z korozją,
 • niższe koszty utrzymania,
 • brak niebezpiecznych produktów ubocznych,
 • audyt obiegu chłodzenia.