Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
uzdatnianie wody powierzchniowej, optymalizacja flokulacji, optymalizacja filtracji, usuwanie rozpuszczonych zanieczyszczeń, usuwanie smaku i zapachu, usuwanie materii organicznej, zabijanie mikroorganizmów w wodzie, ozonowanie wody

Nexelia™ dla uzdatniania wody powierzchniowej

Kompleksowe rozwiązanie polegające na ozonowaniu wody w miejscu, w którym wykorzystywany jest chlor lub inne substancje chemiczne.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Łukasz Oszczędłowski
tel.kom.: +48 604 818 474

Zapytanie

Wyzwania branży

Głównym celem uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia jest zminimalizowanie wszelkich zagrożeń sanitarnych wynikających z obecności mikroorganizmów chorobotwórczych oraz rozpuszczonych zanieczyszczeń. Ozon, jeden z najsilniejszych utleniaczy, jest szczególnie skuteczny w zabijaniu mikroorganizmów, w tym pierwotniaków, które są odporne na inne zabiegi. Dodatkowo, ozon działa jak “mikroflokulant”, usuwając rozpuszczone zanieczyszczenia.

Jeśli chcą Państwo zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i niezawodność produkcji wody pitnej, gazy techniczne są skutecznym rozwiązaniem.

Nexelia™ dla uzdatniania wody powierzchniowej

  • To kompleksowe rozwiązanie polegające na ozonowaniu wody w miejscu, w którym wykorzystywany jest chlor lub inne substancje chemiczne. Ozon wytwarzany jest przez elektryczne wyładowania koronowe wysokiego napięcia w generatorze zasilanym tlenem. Ozon jest rozpuszczany w wodzie wewnątrz reaktora.
  • Ozon zabija mikroorganizmy poprzez uszkadzanie ich ścian komórkowych. Co więcej, podczas ozonowania rozpuszczonych zanieczyszczeń tworzą się polimery, które zwiększają koagulację i są łatwe do odfiltrowania.
  • The solution optimizes ozone production from 3 mg/l up to 20 mg/l with dosage control and compact transfer reactor design. 20 mg/l dzięki kontroli dozowania i kompaktowej konstrukcji reaktora transferowego.
Gaz

Tlen:

  • dostarczany w postaci skroplonej,
  • lub produkowany na miejscu (on-site).
Wiedza specjalistyczna 
z zakresu procesów

Nasi eksperci zapewniają pełne wsparcie w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, od audytu aktualnej wydajności systemu napowietrzania po wstępne i szczegółowe projekty, jak również kompletne wdrożenie w ciągu zaledwie kilku dni, które obejmuje uruchomienie, monitorowanie i konserwację.

Urządzenia aplikacyjne
  • jednostki ozonujące

Projekt instalacji zawsze opiera się na wstępnej analizie, która jest przeprowadzana przez specjalistów z ALTEC w celu określenia optymalnej dawki ozonu. Na życzenie możemy dostarczyć pełny pakiet lub panele gazowe.

Zalety i korzyści rozwiazania Nexelia™ dla uzdatniania wody powierzchniowej:

  • optymalizację procesu flokulacji i filtracji,
  • zmniejszenie ilości rozpuszczonych związków organicznych,
  • usunięcie niepożądanego smaku i zapachu,
  • usunięcie szkodliwych związków chemicznych i materii organicznej.