Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
groundwater, color removal, color removal by iron precipitation, manganese removal, water taste improvement, reduction of scaling, higher water purity

Nexelia™ dla uzdatniania wody podziemnej

Kompleksowe rozwiązanie polegające na wtryskiwaniu tlenu do wody w celu wytworzenia tlenków żelaza i manganu, które można łatwo usunąć poprzez filtrację.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Łukasz Oszczędłowski
tel.kom.: +48 604 818 474

Zapytanie

Wyzwania branży

Woda pitna jest jednym z najbardziej kontrolowanych i chronionych produktów spożywczych. Musi być nie tylko wolna od patogenów, zarazków i związków toksycznych, ale także od koloru i zapachu.

Żelazo i mangan są odprowadzane z osadów i rozpuszczane w wodach gruntowych.

Jony żelaza tworzą rdzawo-brązowy kolor wody, a wysoka zawartość manganu dodaje jej gorzkiego smaku.

Dodatkowo żelazo i mangan powodują powstanie osadu w rurociągach i systemach sanitarnych.

Stąd konieczne jest usunięcie obu metali z wody pitnej.

Nexelia™ dla uzdatniania wody podziemnej

  • To kompleksowe rozwiązanie polegające na wtryskiwaniu tlenu do wody w celu wytworzenia tlenków żelaza i manganu, które można łatwo usunąć poprzez filtrację.
  • Rozwiązanie obejmuje dostawy tlenu, szafę kontrolno-sterującą oraz systemu wtrysku, przy wykorzystaniu urządzenia, takiego jak mieszalnik statyczny.
Gaz

Tlen:

  • dostarczany w postaci skroplonej,
  • lub produkowany na miejscu (on-site).
Wiedza specjalistyczna 
z zakresu procesów
Nasi eksperci zapewniają pełne wsparcie w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, od audytu aktualnej wydajności systemu napowietrzania po wstępne i szczegółowe projekty, jak również kompletne wdrożenie w ciągu zaledwie kilku dni, które obejmuje uruchomienie, monitorowanie i konserwację.
Urządzenia aplikacyjne
  • szafy kontrolno-sterujące,
  • wysokowydajny mieszalnik statyczny BICONE.

Zalety i korzyści rozwiazania Nexelia™ dla uzdatniania wody podziemnej:

  • usunięcie barwy spowodowanej obecnością żelaza,
  • bardziej efektywne usunięcie manganu i poprawę smaku,
  • ograniczenie osadzania się kamienia w rurociągach i systemach sanitarnych,
  • mniejsze zużycie energii.