Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
remineralizacja, remineralizacja wody, dokładna kontrola pH, kontrola pH, stabilizacja twardości wody, lepsza jakość organoleptyczna wody, lepszy smak i zapach wody

Nexelia™ dla remineralizacji wody

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania systemów i urządzeń do bezpiecznego i efektywnego rozpuszczania dwutlenku węgla w wodzie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Łukasz Oszczędłowski
tel.kom.: +48 604 818 474

Zapytanie

Wyzwania branży

Największym zastosowaniem dwutlenku węgla (CO2) do uzdatniania wody pitnej jest remineralizacja. Aplikacja ta jest stosowana do zwiększenia twardości naturalnie miękkich wód lub wód zmiękczonych w procesie uzdatniania poprzez nanofiltrację lub odwróconą osmozę. Dla wody pitnej wymagany jest przez normy odpowiedni poziom twardości wody.

Po odsoleniu poziom minerałów w wodzie staje się bardzo niski. Dlatego musi ona zostać remineralizowana w celu ponownego włączenia do niej elementów, które sprawiają, że nadaje się do picia i jest niekorozyjna.

Dodanie wapna lub kamienia wapiennego wraz z kwasem jest niezbędnym krokiem w procesie remineralizacji. A stosowanie CO2 jest praktycznie obowiązkowym zabiegiem w tym procesie.

remineralizacja, remineralizacja wody, dokładna kontrola pH, kontrola pH, stabilizacja twardości wody, lepsza jakość organoleptyczna wody, lepszy smak i zapach wody
Remineralizacja wody

PDF - 193.24 KB

Nexelia™ dla remineralizacji wody

 • To kompleksowe rozwiązanie zapewnia wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania systemów i urządzeń do bezpiecznego i efektywnego rozpuszczania dwutlenku węgla w wodzie.
 • Rozwiązanie obejmuje dostawy ciekłego CO2, szafę kontrolno-sterującą oraz mieszalniki statyczne lub systemy wtryskowe w trybie rurkowym lub obejścia.
Gaz Dwutlenek węgla
Wiedza specjalistyczna 
z zakresu procesów
Nasi eksperci zapewniają pełne wsparcie w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, od audytu aktualnej wydajności systemu napowietrzania po wstępne i szczegółowe projekty, jak również kompletne wdrożenie w ciągu zaledwie kilku dni, które obejmuje uruchomienie, monitorowanie i konserwację.
Urządzenia aplikacyjne
 • szafy kontrolno-sterujące,
 • wysokowydajny mieszalnik statyczny BICONE,
 • dysze CS,
 • lance CO2.

Zalety i korzyści rozwiazania Nexelia™ dla remineralizacji wody:

 • zgodność z wymogami dotyczącymi żywności i napojów,
 • dokładną kontrolę pH,
 • stabilizację twardości wody,
 • brak korozji oraz osadów,
 • brak niebezpiecznych pozostałości w postaci soli,
 • lepsza jakość organoleptyczna wody,
 • oszczędność energii,
 • rozwiązanie “pod klucz”.