Przejdź do treści
regulacja pH, kontrola pH

Nexelia™ dla regulacji pH

Nexelia™ dla regulacji pH to kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące dwutlenek węgla do neutralizacji pH ścieków alkalicznych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Ewa Andruszków
tel.kom.: +48 600 001 959 

Zapytanie

Wyzwania branży

Oczyszczanie ścieków to poważne wyzwanie. W niektórych regionach woda jest zasobem deficytowym, a ochrona środowiska staje się coraz ważniejsza. W rezultacie wprowadzane są coraz ostrzejsze przepisy dotyczące ochrony środowiska w odniesieniu do jakości wody, a ich przestrzeganie jest wyzwaniem dla przemysłu.

Jeśli szukają Państwo bezpiecznego, łatwego w obsłudze i precyzyjnego rozwiązania alternatywnego dla problematycznych kwasów mineralnych do regulacji pH ścieków, gazy techniczne mogą zapewnić naprawdę skuteczne rozwiązanie.

Nexelia™ dla regulacji pH

 • To kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące dwutlenek węgla (CO2) do neutralizacji pH ścieków alkalicznych.
 • Jest to zrównoważone rozwiązanie, gdyż zastępuje silne kwasy mineralne (takie jak HCl, HNO3, H2SO4), a przepisy dotyczące ochrony środowiska określają ścisły zakres wartości pH dopuszczalnych dla utylizacji ścieków.
oczyszczanie biologiczne, regulacja pH, oczyszczanie trzeciorzędne
Oczyszczanie ścieków
Gaz Dwutlenek węgla
Wiedza specjalistyczna 
z zakresu procesów
Pełne wsparcie naszych zespołów:
 • wstępne rozwiązanie,
 • szczegółowy projekt końcowego rozwiązania,
 • uruchomienie instalacji,
 • optymalizacja procesu,
 • szkolenie w zakresie obsługi i bezpieczeństwa.
Urządzenia aplikacyjne
 • szafy kontrolno-sterujące,
 • wysokowydajny mieszalnik statyczny BICONE,
 • dysze CS, 
 • maty perforowane POROXAL,
 • lance CO2.

 

Zalety oferty Nexelia™ dla regulacji pH:

 • zwiększenie kontroli procesu poprzez precyzyjną regulację pH (bez ryzyka przekroczenia docelowej wartości),
 • technologia przyjazna dla środowiska (brak niebezpiecznych pozostałości solnych),
 • minimalne koszty utrzymania,
 • mniejsze ryzyko narażenia pracowników - łatwiejsze przechowywanie i bezpieczniejsza obsługa niż kwasy mineralne,
 • brak uszkodzeń czy korozji orurowania, betonu itp.,
 • naturalny efekt buforowania.