Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Obróbka podzerowa, obróbka kriogeniczna

Nexelia™ dla obróbki podzerowej

Nexelia™ dla obróbki podzerowej wykorzystuje ciekły azot do osiągnięcia niskiej temperatury (zwykle niższej niż -80°C) podczas hartowania części metalowych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Justyna Tomalska
tel.kom.: +48 606 754 573

Zapytanie

Wyzwania branży

Obróbka podzerowa jest aplikacją mającą zastosowanie wraz z wieloma procesami i w różnych gałęziach przemysłu, od przemysłu samochodowego i lotniczego po produkcję maszyn i wyrobów metalowych.

Wraz z rozwojem nowych materiałów i stale rosnącymi wymaganiami użytkowników końcowych dotyczącymi właściwości mechanicznych, szybko rozwijają się nowe zastosowania obróbki cieplnej, takie jak obróbka podzerowa, wraz z następującym po niej procesie odpuszczania.

Bezpieczeństwo i jednorodność obróbki są niezbędne, aby zapewnić niezawodny i wydajny proces.

Obróbka podzerowa, obróbka kriogeniczna
Obróbka podzerowa

PDF - 171.03 KB

Nexelia™ dla obróbki podzerowej

Rozwiązanie Nexelia™ dla obróbki podzerowej wykorzystuje ciekły azot do osiągnięcia niskiej temperatury (zwykle niższej niż -80°C) podczas hartowania części metalowych.

Zmniejsza to ilość austenitu szczątkowego, przekształcając go w martenzyt, jednocześnie zwiększając wytrącanie i rozmieszczenie drobniejszych węglików w mikrostrukturze podczas etapów odpuszczania.

Gaz

Azot jest gazem obojętnym dla wielu stopów metali. Czysty azot stanowi doskonałą atmosferą ochronną przed utlenianiem i umożliwia osiągnięcie niskich temperatur wymaganych do obróbki kriogenicznej.

Wsparcie ekspertów i usługi

Nasza światowa sieć ekspertów w zakresie obróbki cieplnej zapewnia:

  • projektowanie instalacji zgodnie z potrzebami naszych klientów,
  • audyt procesu i dostarczenie atmosfery najbardziej przystosowanej do procesu,
  • definiowanie najbardziej spójnych receptur dla procesów.
Urządzenia aplikacyjne

Zalety i korzyści rozwiązania Nexelia™ dla obróbki podzerowej:

  • zwiększona twardość i odporność na ścieranie,
  • lepsza stabilność wymiarowa,
  • mniejsze mikronaprężenia resztkowe,
  • zgodność z wymaganiami branżowymi,
  • indywidualny projekt,
  • pełne wsparcie naszych ekspertów w zakresie obróbki cieplnej.