Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Obróbka cieplna, obróbka cieplno-chemiczna

Nexelia™ dla obróbki cieplno-chemicznej

Nexelia™ dla obróbki cieplno-chemicznej to kompleksowe rozwiązanie łączące azot i aktywne cząsteczki, by osiągnąć właściwości fizyczne i chemiczne metalu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Justyna Tomalska
tel.kom.: +48 606 754 573

Zapytanie

Wyzwania branży

Obróbka cieplna jest procesem złożonym z wielu technologii i jest stosowana w różnych gałęziach przemysłu, od motoryzacji i aeronautyki po produkcję maszyn i metali. 
Wraz z rozwojem nowych materiałów i stale rosnącymi wymaganiami użytkowników końcowych dotyczącymi właściwości mechanicznych, szybko rozwijają się nowe zastosowania obróbki cieplnej, takie jak:

 • nawęglanie,
 • nawęglanie próżniowe i hartowanie gazowe,
 • węgloazotowanie (cyjanowanie),
 • azotowanie,
 • azotonawęglanie.

Bezpieczeństwo i jednorodność obróbki są niezbędne, aby zapewnić niezawodny i wydajny proces.

Nexelia™ dla obróbki cieplno-chemicznej

Nexelia™ dla obróbki cieplno-chemicznej to kompleksowe rozwiązanie, opracowane przez Air Liquide, łączące azot i aktywne cząsteczki, by osiągnąć właściwości fizyczne i chemiczne metalu.

Ściśle współpracujemy z Państwem, by wstępnie zdefiniować wyniki i dążymy do ich osiągnięcia.

Gaz Gaz oraz urządzenia są wybierane w zależności od rodzaju obróbki cieplno-chemicznej, której ma być poddana dana część.
 • Azot jest gazem obojętnym dla wielu stopów metali. Czysty i suchy azot stanowi doskonałą atmosferą ochronną przed utlenianiem.
 • Aktywne cząsteczki są dobierane w zależności od stosowanego procesu obróbki cieplnej:
  - metanol jest rozpylany i dysocjuje w piecu, aby osiągnąć potencjał węglowy atmosfery nawęglającej,
  - acetylen jest często stosowanym czynnikiem nawęglającym podczas nawęglania próżniowego,
  - azot / hel pod wysokim ciśnieniem stosuje się do szybkiego chłodzenia podczas hartowania gazowego,
  - amoniak jest używany do azotowania, węgloazotowania lub azotonawęglania, aby osiągnąć wymaganą twardość powierzchni metalu.
Najnowocześniejsze urządzenia aplikacyjne
Wsparcie ekspertów i usługi Nasza światowa sieć ekspertów w zakresie obróbki cieplnej zapewnia:
 • projektowanie instalacji zgodnie z potrzebami naszych klientów,
 • audyt procesu i szkolenie operatorów,
 • definiowanie najbardziej spójnych receptur dla procesów.
Nasi eksperci pomogą również Państwu w przeprowadzeniu analizy ryzyka, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zalety i korzyści rozwiązania Nexelia™ dla obróbki cieplno-chemicznej:

 • jakość i jednorodność obróbki,
 • optymalne bezpieczeństwo,
 • pełna niezawodność,
 • oszczędność kosztów,
 • identyfikowalność,
 • pełne wsparcie naszych ekspertów w zakresie obróbki cieplnej.