Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Inertyzacja zbiorników

Nexelia™ dla inertyzacji zbiorników

Jeśli chcą Państwo bezpieczne i niezawodne zobojętnić atmosferę zbiorników, Nexelia™ dla inertyzacji zbiorników oferuje skuteczne rozwiązanie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Katarzyna Bigos  
tel.kom.: +48 698 688 527

Zapytanie

Wyzwania branży

Zapobieganie pożarom i wybuchom stanowi poważne wyzwanie w przypadku produktów łatwopalnych. Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub wybuchu należy unikać gromadzenia się energii oraz usunąć powietrze będące źródłem tlenu. Przemysł w dużej mierze korzysta z gazu obojętnego jako sposobu na usunięcie tlenu.
Oprócz obaw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, powietrze może również negatywnie wpływać na produkty wrażliwe na tlen, wilgoć lub inne zanieczyszczenia. Dlatego też usunięcie powietrza ze zbiorników, naczyń i opakowań ma kluczowe znaczenie na wszystkich etapach magazynowania i produkcji.

Nexelia™ dla inertyzacji zbiorników

Air Liquide oferuje kompleksowe rozwiązanie Nexelia™ dla inertyzacji zbiorników zaprojektowane i dostosowane do Państwa konkretnych potrzeb, obejmuje ofertę najlepszych gazów, technologie aplikacyjne oraz wsparcie ekspertów. 
Oferta Nexelia™ dla inertyzacji zbiorników obejmuje projekt instalacji i sterowanie procesem, zoptymalizowane dostawy gazu obojętnego, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania niedotlenieniu oraz uruchamiania i obsługi instalacji.

Gaz Gazy o jakości przemysłowej, zgodnie z Państwa potrzebami:
Wiedza specjalistyczna z zakresu procesów Audyt systemu w celu optymalizacji przepływów i zwiększenia oszczędności:
  • indywidualne rozwiązanie dopasowane do wielkości zbiorników i harmonogramów produkcji,
  • określenie maksymalnej dopuszczalnej zawartości tlenu w przestrzeni nad powierzchnią dla określonych produktów,
  • modelowanie zmian objętości występujących w przestrzeni nad powierzchnią z powodu wahań temperatury lub wypompowywania cieczy.
Urządzenia aplikacyjne

Zalety i korzyści rozwiązania Nexelia™ dla inertyzacji zbiorników:

  • ocena czystości gazu obojętnego i jego zużycie,
  • kontrola ciśnienia w przestrzeni zbiornika nad powierzchnią cieczy,
  • audyty i analiza zawartości tlenu,
  • obniżenie nakładów inwestycyjnych do 40%,
  • bezpieczne, niezawodne rozwiązania.