Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków

Nexelia™ dla biologicznego oczyszczania ścieków

Kompleksowe i konkurencyjne rozwiązanie zwiększające wydajność tlenowych oczyszczalni ścieków dzięki wykorzystaniu czystego tlenu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Łukasz Oszczędłowski
tel.kom.: +48 604 818 474

Zapytanie

Wyzwania branży

Oczyszczanie ścieków to poważne wyzwanie. W niektórych regionach woda jest zasobem deficytowym, a ochrona środowiska staje się coraz ważniejsza. W rezultacie wprowadzane są coraz ostrzejsze przepisy dotyczące ochrony środowiska w odniesieniu do jakości wody, a ich przestrzeganie jest wyzwaniem dla przemysłu.

Jeśli chcą Państwo zwiększyć wydajność biologicznej oczyszczalni ścieków, zoptymalizować koszty operacyjne lub rozwiązać problemy związane tworzeniem się piany i wyeliminować uciążliwości związane z nieprzyjemnymi zapachami, gazy techniczne mogą zapewnić naprawdę skuteczne rozwiązanie.

Nexelia™ dla biologicznego oczyszczania ścieków

 • To kompleksowe rozwiązanie zwiększające wydajność tlenowych oczyszczalni ścieków za pomocą osadu czynnego.
 • Polega ono na wprowadzeniu czystego tlenu (O2) do komór biologicznych w celu pobudzenia oddychania mikroorganizmów (pobudzanie osadu czynnego), które pochłaniają zanieczyszczenia organiczne i biodegradowalne.
 • Zastosowanie czystego tlenu O2:
  • poprawia aktywność mikroorganizmów dzięki dobrze dopasowanym systemom wtrysku tlenu,
  • pięciokrotnie zmniejsza wymaganą objętość gazu w porównaniu do powietrza,
  • obniża zużycie energii elektrycznej niezbędnej do napowietrzania osadu,
  • pozwala zredukować tworzenie się piany (nie wymaga stosowania środków przeciwpieniących) i lotnych związków organicznych (brak odorów). 
Gaz

Tlen:

 • dostarczany w postaci skroplonej,
 • lub produkowany na miejscu (on-site).
Wiedza specjalistyczna 
z zakresu procesów

Pełne wsparcie naszych zespołów:

 • wstępne rozwiązanie,
 • szczegółowy projekt końcowego rozwiązania,
 • uruchomienie instalacji,
 • optymalizacja procesu,
 • szkolenie w zakresie obsługi i bezpieczeństwa.
Urządzenia aplikacyjne
 • szafy kontrolno - sterujące,
 • maty perforowane POROXAL,
 • powierzchniowa strumienica mieszająco - natleniająca TURBOXAL,
 • zatapialna strumienica mieszająco - natleniająca VENTOXAL,
 • jednostki ozonujące.

Rozwiązania technologiczne dostosowane do określonych Państwa potrzeb i oczyszczalni ścieków.

Zalety i korzyści rozwiazania Nexelia™ dla biologicznego oczyszczania ścieków:

 • zwiększenie wydajności do 50%,
 • koszty operacyjne niższe do 25%,
 • niższe nakłady inwestycyjne,
 • usuwanie piany i odorów,
 • zwiększenie aktywności mikrobiologicznej,
 • obniżenie ilości osadu nadmiernego do 60%,
 • poprawiona sedymentacja (obniżenie indeksu osadu do 80 ml/g),
 • zgodność z przepisami ochrony środowiska (limity zrzutu),
 • zwiększona elastyczność działania i niezawodność.