Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Napoje
Wybierz dziedzinę:

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Air Liquide dostarcza szeroką gamę produktów, urządzeń i technologii wprowadzania tlenu oraz kontroli pH w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ochrona środowiska.

Gazy

Tlen
Dwutlenek węgla

Urządzenia

Urządzenia dla uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki