Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Napoje
Wybierz dziedzinę:

Inertyzacja zbiorników

Jeśli w pustej przestrzeni zbiornika ponad linią produktu znajdzie się tlen, może wystąpić reakcja utleniania pogarszająca jego jakość.
Inertyzacja zbiornika polega na zastąpieniu atmosfery warstwą ochronną gazu obojętnego podczas przechowywania lub opróżniania zbiornika i ma na celu ochronę płynów przed utlenianiem. Ten dwustopniowy proces polega na przepłukiwaniu zbiornika i jego dalszej inertyzacji.

Marki

ALIGAL™
Nexelia™ dla zapobiegania utlenianiu
Nexelia™ dla inertyzacji zbiorników

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki