Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Napoje
Wybierz dziedzinę:

Inertyzacja butelek

Technologia inertyzacji butelek polega na przedmuchaniu powietrza z górnej przestrzeni butelki, puszki, beczki poprzez wtrysk gazu przed zamknięciem opakowania.
W tym celu stosuje się dwa rozwiązania: przepływ laminarny gazowego azotu do przepłukiwania pustej przestrzeni (rozcieńczanie) lub wkraplanie ciekłego azotu, który jest dozowany w procesie butelkowania lub puszkowania w celu usunięcia powietrza atmosferycznego i zmniejszenia zawartości tlenu w płynie.

Marki

ALIGAL™
Nexelia™ dla zapobiegania utlenianiu

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki