Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki informują o właściwych procedurach użytkowania i przechowywania gazów i mieszanek gazowych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kart charakterystyki, prosimy o kontakt:

Magdalena Opalińska
tel.: +48 532 821 522

Zapytanie

Karty charakterystyki zawierają niezbędne informacje, takie jak: właściwości fizykochemiczne (temperatura topnienia, temperatura wrzenia, temperatura zapłonu itp.), toksyczność, wpływ na zdrowie, pierwsza pomoc, reaktywność, magazynowanie, postępowanie z odpadami, środki ochronne oraz postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska.

Proszę kliknąć na właściwą kategorię, aby pobrać kartę charakterystyki: