Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Materiały informacyjne

Na tej stronie znajdą Państwo różne materiały informacyjne do pobrania.

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki informują o właściwych procedurach użytkowania i przechowywania gazów i mieszanek gazowych.

Więcej

Nasze broszury

Tutaj można pobrać broszury Air Liquide Polska dedykowane dla różnych zastosowań.

Więcej

Encyklopedia Gazów

Pierwsza encyklopedia gazów technicznych, opracowana przez Air Liquide, dla studentów i naukowców!

Więcej

Informacje dla klienta

Tutaj można pobrać różne informacje dla klienta.

Więcej