Przejdź do treści
Rozwiązania dla jakości i efektywności obróbki cieplnej

ALNAT™

Rozwiązania dla jakości i efektywności obróbki cieplnej

W zakresie obróbki cieplnej Air Liquide oferuje kompleksową gamę rozwiązań zarejestrowaną pod ogólną nazwą handlową ALNAT™.

Rodzaj atmosfer ALNAT™ (obojętnych lub czynnych) i ich skład przystosowane są do poszczególnych procesów obróbki cieplnej, takich jak:

  • wyżarzanie i odpuszczanie,
  • nawęglanie i odwęglanie,
  • azotowanie i cyjanowanie,
  • hartowanie neutralne i szybkie,
  • spiekanie i lutowanie twarde.

Oferta ALNAT™ obejmuje również rozwiązania do wytwarzania i kontroli atmosfer, a także usługi związane z procesem obróbki cieplnej, takie jak: audyt pieców i stosowanych atmosfer, prowadzenie analizy kontrolnej, monitorowanie procesu i raportowanie oraz szkolenie specjalistów.