Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Lanca wtryskująca metanol / stacja pompowania metanolu

Lanca wtryskująca metanol / stacja pompowania metanolu

Urządzenie aplikacyjne dla obróbki cieplnej

Nawęglanie atmosferyczne to proces obróbki cieplnej, który zwiększa twardość części metalowych poprzez dyfuzję węgla.

Proces nawęglania jest często realizowany poprzez kraking metanolu wewnątrz pieca i rozcieńczanie go azotem. Kontrola pomiaru potencjału węglowego w atmosferze jest kluczowa dla zapewnienia właściwości gotowych części.

LANCA WTRYSKUJĄCA METANOL gwarantuje jednorodność wstrzykiwanego metanolu i skuteczność procesu. Wykonana ze stali nierdzewnej, składa się z wewnętrznych rurek kapilarnych do wstrzykiwania metanolu i azotu. Lanca może być również używana do wstrzykiwania amoniaku w procesie węgloazotowania.

STACJA POMPOWANIA METANOLU zapewnia niezawodną pracę przy dostawie metanolu ze zbiornika magazynowego do lancy wtryskującej metanol. Podwójny system pompownia metanolu zapewnia pełną dyspozycyjność systemu, nawet podczas prac konserwacyjnych.

Lanca wtryskująca metanol / stacja pompowania metanolu