Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Laboratoria

Inne zastosowania analityczne

Air Liquide oferuje szeroki zakres usług dla zastosowań analitycznych:

  • analiza elementarna (HR-ICPMS, DRC-ICPMS, ICP-OES, GFAAS),
  • analiza organiczna (GC-MS, GC, FTIR, Raman, UV-Vis),
  • badania jonowe (chromatografia jonowa (IC)),
  • analiza cząsteczek (SEM-EDS, LPC, mikroskopia optyczna, FTIR, spektroskopia ramanowska),
  • techniki chromatograficzne (LC-MS, GC-MS, GC-FID, GC-TCD, IC),
  • badania w atmosferach obojętnych (FTIR, UV-Vis, GC, ICP-MS).

Marki

ALPHAGAZ™

Urządzenia

Armatura do gazów specjalnych

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki