Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Laboratoria

Spektroskopia mas

Spektroskopia mas pozwala rozszerzyć zakres identyfikacji związków chemicznych. Maksymalne rezultaty zapewnia zastosowanie ultra czystych gazów ALPHAGAZ™ oraz certyfikowanych mieszanek.

Marki

ALPHAGAZ™

Urządzenia

Armatura do gazów specjalnych

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki