Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Laboratoria

Chłodzenie spektrometrów NMR

Air Liquide dostarcza ciekły hel do chłodzenia magnesów spektrometrów NMR.

Gazy

Hel

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki