Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Laboratoria

Identyfikacja zanieczyszczeń

Air Liquide oferuje rozwiązania w zakresie identyfikacji ultra-niskich poziomów zanieczyszczeń i czystej produkcji. Szeroki zakres usług analitycznych obejmuje badania, poprawę wydajności, optymalizację procesów, szkolenia i doradztwo, a także usługi metrologiczne. Nasze laboratoria posiadają certyfikat ISO 17025.

Gazy

Argon
Hel
Azot
Tlen

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki