Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Nasze programy rozwoju

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez Air Liquide programami rozwoju

Staże płatne

Staże  w naszej firmie odbywają się przez cały rok w zależności od dostępności w różnych lokalizacjach w Polsce, są płatne i dają możliwość pozostania u nas na dłużej.

Uczestniczymy w targach pracy, wspieramy koła naukowe, jak również organizujemy warsztaty, na których studenci spotykają się z naszymi ekspertami i poznają realne procesy biznesowe. 

Program stażowy Air Liquide to inicjatywa mająca na celu rozwój młodych i utalentowanych studentów. W czasie stażu będziesz mieć możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez: aktywny udział w realizowanych przez nas projektach, kontakt z nowoczesnymi technologiami związanymi z branżą gazów technicznych lub medycznych oraz poznanie standardów pracy obowiązujących w międzynarodowej firmie.

Nasz płatny program stażowy trwa przez cały rok i jest skierowany do studentów wszystkich uczelni. Na ogół jest planowany na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów licencjackich/inżynierskich oraz studiów magisterskich. 

Summer School

Summer School daje szansę najlepszym studentom z całego świata na poznanie różnorodnych działań Grupy Air Liquide.  Program organizowany jest co roku najczęściej w pierwszym tygodniu lipca i trwa 7 dni. Razem z 30 najlepszymi studentami na  świecie, w  głównej siedzibie Air Liquide w Paryżu lub w formie online w okresie pandemii, możesz uzyskać wgląd w codzienne interesy i wyzwania firmy.  Będziesz uczestniczył m.in. w prezentacjach firmowych, wizytach w terenie, dyskusjach w grupie, studiowaniu przypadków, ćwiczeniach integracyjnych.

Summer School może być również pierwszym krokiem do rozpoczęcia kariery w Grupie Air Liquide. 

Każdy z uczestników jest naszym gościem, dlatego wydatki związane z działaniami programu pokrywa Air Liquide, m.in.: pełna ochrona ubezpieczeniowa, opłaty wizowe i administracyjne, bilety lotnicze w obie strony, zakwaterowanie, wyżywienie. 

ALLEX (Air Liquide Leading EXcellence)

Program ALLEX trwa przez 24 miesiące, w czasie których realizujesz ciekawe zadania w swojej roli, jednocześnie poznając ludzi z całego świata. Program daje Ci niesamowitą okazję nie tylko do rozwoju wiedzy i umiejętności, ale także zdobycia doświadczenia zawodowego i współpracy z osobami z różnych poziomów organizacji. Jako uczestnik programu ALLEX staniesz się częścią międzynarodowej sieci utalentowanych specjalistów z szerokim zakresem wiedzy, którzy będą Cię wspierać w rozwoju w trakcie całego programu. 

Zaczynasz pracę w Air Liquide w swoim kraju na wybranym stanowisku. To pierwsze stanowisko w okresie pierwszych dwóch lat może być w obszarach Sprzedaży i Marketingu, Operacjach, Finansach, Inżynierii, Zarządzania projektami, HR lub innych. Oprócz lokalnego wdrożenia do firmy, będziesz uczestniczył w europejskim onboardingu z uczestnikami ALLEX z innych krajów. Będzie to świetna okazja do lepszego poznania Grupy Air Liquide oraz nawiązania relacji z nowo poznanymi kolegami, które mogą zaowocować na dalszych etapach Twojej kariery. W okresie tych pierwszych dwóch lat pojedziesz do innego kraju, gdzie działa Air Liquide, na 2 misje międzynarodowe trwające po od 1 do 3 miesiący każda. Pierwsza misja odbędzie się po około roku, druga po około 2 latach. Będziesz pracować nad konkretnym projektem w innym niż dotychczas obszarze biznesowym, co pozwoli Ci zdobyć zupełnie nowe doświadczenia i poznać Air Liquide z nowej perspektywy. Dodatkowo, udział w szkoleniach i regularny feedback pozwolą Ci się szybko rozwijać. Po programie ALLEX będziesz przygotowany na kolejny krok w swojej karierze i przejście na nowe, ciekawe i pełne wyzwań stanowisko w ramach Air Liquide.

TCL Technical Community Leaders

TCL Technical Community Leaders ścieżka rozwoju dla utalentowanych specjalistów, która pozwala rozwijać techniczny potencjał w różnych obszarach w Grupie Air Liquide.

Eksperci są wybierani ze względu na ich dużą wiedzę fachową w dziedzinie nauki i technologii oraz ich aktywny wkład w innowacje Grupy. TCL zapewniają ciągły sukces Grupy Air Liquide poprzez tworzenie wartości:

  • promowanie postępu technologicznego,
  • napędzanie innowacji,
  • przyczynianie się do rozwoju biznesu,
  • dzielenie się wiedzą.

Ponadto program TCL nadal ewoluuje w celu wspierania rozwoju ekspertów i zagwarantowania trwałości kompetencji wymaganych do zaspokojenia potrzeb przyszłego rozwoju firmy.