Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Kariera w Air Liquide

Nasze działania CSR

Działania CSR (corporate social responsibility = społeczna odpowiedzialność biznesu) podejmowane przez Air Liquide w Polsce

Dział Personalny

ul. Jasnogórska 9
31-358 Kraków
tel.: +48 12 62 79 300
e-mail: rekrutacja@airliquide.com

Działania charytatywne

Co roku wspieramy najbardziej potrzebujących biorąc udział w akcjach: 

 • Szlachetna Paczka - nasz coroczny udział w Szlachetnej Paczce dedykujemy kilku rodzinom w całej Polsce. Rodziny te, oprócz trudnej sytuacji materialnej mierzą się z wyzwaniami niepełnosprawności.
   
 • Business Run - jak co roku, biegniemy aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Misją Fundacji Poland Business Run jest kompleksowa oraz profesjonalna pomoc w ich aktywizacji, niwelowanie barier społecznych, a także pomoc osobom zagrożonym amputacją. 
   
 • Jarmark Bożonarodzeniowy wspierający fundację im. Brata Alberta i Jarmark Wielkanocny wspierający Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini - przed świętami wolontariusze odwiedzają oddziały naszej firmy. Za przekazaną drobną kwotę pieniężną odwdzięczają się ręcznie robionym upominkiem, wykonywanym wspólnie przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Ochrona środowiska

Poprawiamy jakość powietrza, zapobiegamy globalnemu ociepleniu i wspieramy transformację energetyczną. Od wielu lat jako Grupa Air Liquide angażujemy się w zrównoważony rozwój, w szczególności w ograniczanie emisji CO2. W ramach globalnego podejścia do klimatu Air Liquide wyznacza najbardziej ambitne cele swojego sektora. Zobowiązania Grupy mają na celu nie tylko zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla w naszej działalności, ale także współpracę z klientami w kierunku zrównoważonego przemysłu i przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa niskoemisyjnego. 

UN Global Compact

Air Liquide stawia na najwyższe standardy prowadzenia swojej działalności. Dlatego jako Grupa, jesteśmy częścią inicjatywy UN Global Compact. Jest ona największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact to instytucja wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ. UN Global Compact stara się powiązać strategiczne działania biznesu z 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Działania na rzecz Różnorodności & Inkluzji

 • HandivAirsity
  HandivAirsity to inicjatywa mająca na celu szerzenie świadomości w obszarze niepełnosprawności w Grupie Air Liquide. Nasze działania skupiają się na budowaniu kultury zrozumienia i integracji. W ramach tej idei wspieramy również charytatywnie wybrane instytucje, których podopiecznymi są osoby z różnymi stadiami niepełnosprawności.
   
 • ALWIN i Tydzień Różnorodności
  ALWIN (Air Liquide Women’s Initiative Network) - inicjatywa, której celem jest promowanie różnorodności w Air Liquide. Skupia się ona na zapewnieniu naszym pracownikom - kobietom i mężczyznom, najbardziej optymalnych możliwości rozwoju ich umiejętności i wiedzy. Głównym celem jest  stworzenie przyjaznego środowiska pracy, w którym będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami, realizować wspólne ambicje oraz stawiać czoła wyzwaniom jutra.
  Wspierając inicjatywę ALWIN zainicjowaliśmy Tydzień Różnorodności. Co roku spotykamy się na serii eventów, podczas których nie tylko możemy poznać się lepiej, ale też celebrować to, że jesteśmy różni - i to uważamy za piękne. 
   
 • Air Talks
  Air Talks w Air Liquide to seria krótkich wystąpień na wzór popularnego TedTalks, która ma u nas wiele odcieni. Poruszamy tematy, które nas poruszają - od naszych pasji, poprzez zagadnienia współczesnego świata, aż po niuanse operacyjne naszego obszaru biznesowego. Szybki rozwój społeczeństw, biznesu i technologii wymaga elastyczności i umiejętności spojrzenia na otoczenie z różnych perspektyw - i tego uczymy się razem.