Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Innowacje i technologie Air Liquide dla CERN na potrzeby LHC

Największy i najbardziej złożony instrument naukowy kiedykolwiek zbudowany został uruchomiony w ośrodku CERN (Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych) dnia 21 października 2008 przez zarząd CERN oraz wielu innych dygnitarzy. 10 października Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) rozpoczął pracę, emitując pierwszą wiązkę protonów. Obecnie prace zostały wstrzymane do przyszłej wiosny.

Największy na świcie akcelerator cząstek LHC umożliwi nowe eksperymenty i odkrycia w zakresie fizyki cząstek elementarnych i tym samym rozszerzy podstawową wiedzę o materii i powstaniu wszechświata.

Od 1995 roku Air Liquide wnosi swój wkład w ten wyjątkowy projekt opracowując złożony i innowacyjny system zasilania ciekłym helem.

Kriogeniczny system dystrybucji opracowany i zainstalowany przez Air Liquide, umiejscowiony w tunelu znajdującym się około 100 metrów pod ziemią na granicy francusko-szwajcarskiej, dostarcza nadciekły hel w okręgu o obwodzie 27 kilometrów. System ten utrzymuje 1 700 magnesów nadprzewodzących zderzacza LHC w temperaturze 1,9 K (-271°C), bliskiej temperaturze zera bezwzględnego*. Air Liquide opracował i dostarczył do CERN także skraplacze do chłodzenia helu. Zespół operacyjny i serwisowy Air Liquide zapewniają na co dzień ośrodkowi CERN wsparcie technologiczne i inżynierskie w zakresie zagadnień kriogenicznych.

François Darchis, członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide, odpowiedzialny za Badania i Rozwój, stwierdził: “Wyjątkowa wielkość oraz oczekiwany poziom wydajności systemu kriogenicznego sprawiły, że projekt ten stał się prawdziwym wyzwaniem technologicznym, któremu sprostaliśmy. Jesteśmy zaszczyceni mogąc wziąć udział w powstaniu pierwszej wiązki cząstek oraz wspierając CERN w poszerzaniu podstawowej wiedzy o materii. Air Liquide z dumą wnosi swój wkład w ten projekt naukowy wymagający doskonałości w zakresie kriogeniki w ultra niskich temperaturach.”

* Zero bezwzględne: to temperatura w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii, odpowiadająca 0K w skali Kelvina i -273.15°C w skali Celsjusza. 0K to temperatura, w której ustają wszelkie drgania atomów i cząsteczek.