Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Innowacje: Air Liquide nagradza swoich wynalazców

Air Liquide, ze swoim budżetem w wysokości 165 milionów Euro przeznaczonym na innowacje w 2005 roku, rejestruje prawie 250 patentów rocznie i zarejestrowała więcej międzynarodowych patentów niż jakakolwiek inna firma w sektorze gazów technicznych. Air Liquide sama jest owocem innowacji z 1902 roku - uprzemysłowienie procesu skraplania powietrza rozpoczęło komercyjny proces wytwarzania gazów technicznych i medycznych. Dziesięć lat temu Grupa wprowadziła coroczny program premiujący wynalazców (Inventor Recognition Program). Ma on na celu nagrodzenie osób, które poprzez swoje patenty i wynalazki przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności firmy. Za swoje osiągnięcia od 1996 roku nagrodzonych zostało 965 wynalazców.

20 listopada 2006 roku najwięksi wynalazcy z Air Liquide z całego świata spotkali się w Cité des Sciences et de l’Industrie w Paryżu na coroczną uroczystość premiującą laureatów programu ‘Inventor Recognition Program’. Ceremonia ta, w której uczestniczyło ścisłe kierownictwo Grupy, uwydatniła kluczową rolę patentów w ochronie wynalazków, które zapewniają Grupie Air Liquide jej konkurencyjność. 

W tym roku pierwszą nagrodę zdobył Bhadra Grover z Indii, który obecnie pracuje w Air Liquide Engineering w USA. Dzięki swojemu doświadczeniu, opracował on nowy proces usuwania chlorków organicznych występujących jako zanieczyszczenia w wodorze stosowanym przez niektórych klientów Air Liquide. Dzięki tej innowacji Air Liquide może oczyścić wodór i następnie go odsprzedać. Proces ten został przetestowany i wdrożony do przemysłu w 2000 roku, a następnie zastosowany przez firmy Dow i BASF w USA. Przez ostanie dziesięć lat, proces ten wygenerował zyski w wysokości 100 milionów Euro.

Jak stwierdził Jean-Louis Etienne, doktor i odkrywca, który był gospodarzem uroczystości: “Odkrywanie nowych wynalazków jest jak odkrywanie nowego świata - pasjonujące, a nawet obsesyjne. Ale droga prowadząca do odkrycia jest pełna wątpliwości, niepowodzeń, fałszywych nadziei - może zostać pokonana jedynie dzięki wytrwałości i determinacji.” 

François Darchis, Członek Rady Wykonawczej Air Liquide, kładzie nacisk na ważność pracy wynalazców: “Głęboko wierzymy, że innowacje będące następstwem wynalazków są kluczowym czynnikiem wzrostu Grupy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ilość międzynarodowych patentów podwoiła się w ostatnich 10 latach, co obrazuje kreatywność naszych pracowników, ich zamiłowanie do rozwiązywania problemów jutra. Kraje rozwijające się, takie jak Południowa Korea, Chiny i Indie dołączyły do Europy, USA i Japonii w tych działaniach. To dla mnie wielka przyjemność, że tegoroczny zwycięski projekt dotyczy wodoru, który jest jednym z elementów napędzających rozwój firmy.” 

Dział badawczo-rozwojowy Air Liquide wytwarza połowę patentów spośród wszystkich patentów uzyskiwanych przez Grupę każdego roku. Dział ten, składający się z 550 naukowców z 25 różnych krajów poszerza poziom naszej wiedzy i doświadczenia. Pozostałe patenty pochodzą z Air Liquide Engineering oraz innych linii biznesowych.