Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Inertyzacja i usuwanie tlenu chronią produkty spożywcze

Inertyzacja / Usuwanie tlenu

Procesy inertyzacji i usuwania tlenu chronią produkty spożywcze, zarówno płynne jak i stałe, przed niekorzystnymi zmianami ich właściwości.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Katarzyna Bigos  
tel.kom.: +48 698 688 527

Zapytanie

Artykuły spożywcze, zarówno płynne jak i stałe, w kontakcie z tlenem z powietrza mogą ulec pogorszeniu jakości. Procesy inertyzacji i usuwania tlenu chronią je przed niekorzystnymi zmianami, podnoszą ich jakość odżywczą i organoleptyczną oraz pozwalają na obniżenie kosztów produkcji (ochrona witamin, aromatów i barwników, zmniejszenie ilości antyoksydantów).

Grupa Air Liquide opracowała technologie używane szeroko przy produkcji soków, win, olejów, …. Proces jest dwustopniowy:

  • usuwanie tlenu z produktu (sparging),
  • dalsza inertyzacja (zastępowanie atmosfery gazem obojętnym) mająca na celu ochronę płynów przed utlenianiem.

Usuwanie tlenu / Sparging

Rozpuszczony tlen zawarty w płynnych artykułach spożywczych (wina, piwa, oleje, soki,…), może skrócić okres ich przydatności, zmienić właściwości organoleptyczne oraz zmniejszyć wartość odżywczą. W celu usunięcie tlenu proponujemy szeroki zakres wysokogatunkowych gazów ALIGAL™ takich, jak: azot, dwutlenek węgla, argon lub ich mieszanki. Nawet jednorazowe przedmuchanie produktów płynnych tymi gazami powoduje wypłukanie tlenu i zmniejszenie jego zawartości w produkcie o 80-90%.

Inertyzacja

W celu zapewnienia skuteczności odtleniania i zapobieżeniu ponownej absorpcji tlenu wprowadzamy gaz obojętny na wszystkich etapach produkcji (proces inertyzacji):

  • atmosfery obojętne w zbiornikach do przechowywania płynnych artykułów spożywczych,
  • ochrona w przepływie,
  • pakowanie w atmosferze ochronnej.

Urządzenia: