Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Inauguracja pierwszego w Polsce rurociągu tlenowego

Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw Europy Środkowej, a jej PKB w pierwszym kwartale 2012 roku wzrósł o 3,5 % w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Dynamiczny rozwój rynków m.in. chemicznego i metalurgicznego powoduje wzrost zapotrzebowania na gazy techniczne. Podążając za potrzebami klientów, Grupa Air Liquide stale umacnia swoją pozycję, realizując projekty w skali krajowej.

W tym kontekście Air Liquide ogłasza inaugurację inwestycji pierwszego w Polsce rurociągu tlenowego, którym tlen jest dostarczany bezpośrednio z jednostki produkcyjnej Air Liquide w Dąbrowie Górniczej do huty CMC w Zawierciu. Rurociąg ten skonstruowany został z wysokiej jakości rur stalowych, a jego całkowita długość wynosi blisko 30 km (w tym ponad 25 km części podziemnej).

Huta CMC Zawiercie S.A. jest nowoczesnym i czołowym producentem długich wyrobów stalowych. Dostarczanie tlenu rurociągiem poprawia efektywność produkcji oraz zwiększa konkurencyjność huty na rynku krajowym i zagranicznym.

Projekt również sprzyja wzrostowi atrakcyjności regionu, a szerokie zastosowanie tlenu wzbudza zainteresowanie inwestorów stosujących ten gaz w procesach produkcyjnych. Dodatkowo znacząco wpływa na zmniejszenie ruchu drogowego, przez ograniczenie transportu tlenu cysternami.

Rui Coelho, Prezes Air Liquide Polska Sp. z o.o.: „Opracowanie projektu rurociągu we współpracy z CMC Zawiercie SA było bardzo dużym przedsięwzięciem, będącym częścią inwestycji wartej blisko sto milionów euro, którą Grupa Air Liquide zrealizowała w Polsce w latach 2007-2011. Jest to wyrazem naszej wiary w Polskę oraz jej rozwój ekonomiczny.“

Jerzy Kozicz, Prezes CMC Zawiercie SA: „Wspólne przedsięwzięcie z Air Liquide Polska przyniosło dla CMC Zawiercie SA wiele korzyści, a w szczególności pewność zasilania w tlen oraz większy stopień czystości i stabilne ciśnienie tlenu, co ma wpływ na stabilność pracy pieców elektrycznych i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.“

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.