Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Hutnictwo i obróbka metali
Wybierz dziedzinę:

Produkcja w łukowym piecu elektrycznym

Air Liquide dostarcza rozwiązania w zakresie opalania paliwowo-tlenowego w celu zmaksymalizowania wydajności łukowych pieców elektrycznych w hutach.

Marki

Nexelia™ dla opalania paliwowo-tlenowego dla metali

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki