Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Hutnictwo i obróbka metali
Wybierz dziedzinę:

Odgazowanie

Air Liquide dostarcza argon i azot do mieszania i rafinacji ciekłej stali w procesie pozapiecowej obróbki stali.

Marka

Nexelia™ dla ochrony powierzchni

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki