Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Hutnictwo i obróbka metali
Wybierz dziedzinę:

Topienie

Do wytapiania pierwotnego metali stosuje się wysoki poziom tlenu. Przez obniżenie zawartości azotu w gazach odlotowych redukuje się straty ciepła, podczas gdy efektywność i szybkość topienia zwiększają się.

Marki

Nexelia™ dla opalania paliwowo-tlenowego dla metali

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki