Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Hutnictwo i obróbka metali
Wybierz dziedzinę:

Ochrona powierzchni

Nasza technologia SPAL umożliwia producentom wyrobów nieżelaznych przetapiać czystsze metale do produkcji odlewów o mniejszej ilości wad, ulepszonych właściwościach mechanicznych i niższej ilości braków.
Technologia ta wykorzystuje ciekły argon lub azot w celu zmniejszenia oddziaływania pomiędzy ciekłym metalem a gazami atmosferycznymi, takimi jak tlen, azot, para wodna oraz dwutlenek węgla podczas topienia.

Gazy

Argon
Azot

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki