Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Hutnictwo i obróbka metali
Wybierz dziedzinę:

Topienie i odlewanie

Dostarczamy gazy techniczne do odlewni metali żelaznych i nieżelaznych do zastosowań, takich jak: przedmuchiwanie ciekłego metalu gazami obojętnymi, odlewania skorupowego, odlewania metodą traconego wosku i odlewania w formach piaskowych.

Marki

Nexelia™ dla opalania paliwowo-tlenowego dla metali

Materiały informacyjne

Broszura
Karty charakterystyki