Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Grupa Air Liquide podpisała rekordową liczbę 48 kontraktów on-site w zakresie linii biznesowej Industrial Merchant w 2021 roku

Generatory on-site

Grupa Air Liquide podpisała 48 nowych długoterminowych kontraktów on-site w zakresie swojej linii biznesowej Industrial Merchant w 2021 roku. Ilości gazu, które Grupa dostarczy w ramach tych nowych kontraktów, są dwukrotnie wyższe niż w kontraktach podpisanych w 2020 roku. Rozwiązania on-site zmniejszają emisję CO2 i przyczyniają się do realizacji celów Air Liquide w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

W ciągu ostatnich trzech lat Grupa odnotowała stały wzrost liczby nowych długoterminowych kontraktów typu on-site podpisanych w zakresie linii biznesowej Industrial Merchant. W ramach tych nowych kontraktów Air Liquide zainwestowuje, wybuduje i będzie obsługiwać jednostki produkcyjne w zakładach swoich klientów. 48 nowych kontraktów on-site podpisanych w 2021 roku zapewni dostawy głównie azotu, tlenu i wodoru do naszych klientów z branży energetycznej, oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, elektroniki wtórnej, górnictwa oraz na rozwijających się rynkach produkcyjnych.

Wszystkie te nowe jednostki produkcyjne będą połączone cyfrowo i zdalnie monitorowane przez Air Liquide, co pozwoli na predykcyjne utrzymanie tych zakładów i umożliwi zwiększenie niezawodność operacji. Dzięki analizie danych Air Liquide może proaktywnie współpracować ze swoimi klientami w celu optymalizacji produkcji gazu i serwisu.

Produkcja dużych ilości gazów bezpośrednio na terenie zakładu Klienta przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju Grupy Air Liquide w zakresie emisji i bezpieczeństwa drogowego. Eliminuje to potrzebę skraplania gazów do ich transportu, co pozwala na oszczędność energii, ale również zmniejsza liczbę cystern i kilometrażu potrzebnych do dostarczenia tych produktów do Klienta.

Matthieu Giard, Wiceprezes i Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, nadzorujący działalność w zakresie wodoru i linii biznesowej Industrial Merchant, powiedział: "Nowej rekordowej liczbie kontraktów on-site w 2021 roku towarzyszy podwojenie dostarczanych ilości, w porównaniu do podpisanych w ubiegłym roku umów. Świadczy to o zaufaniu naszych klientów do zdolności Air Liquide do zapewnienia konkurencyjnych i niezawodnych dostaw gazów technicznych w długim okresie. Nasze doświadczenie technologiczne i innowacyjność są obecnie wzmocnione dzięki możliwościom cyfrowym Grupy oraz analizie danych. Dostawy gazów on-site przyczyniają się zarówno do długoterminowych wyników Grupy, jak i do realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla."