Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Grupa Air Liquide podpisała dwie długoterminowe umowy na dostawy do Marathon Petroleum Company

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Grupa Air Liquide ogłosiła dzisiaj podpisanie dwóch długoterminowych umów na dostawy do Marathon Petroleum Company o łącznej ilości do 900 ton tlenu dziennie dla potrzeb rafinerii Marathon Petroleum w Texas City w Teksasie i Garyville w Luizjanie. Umowy te obrazują rozwijającą się relację między obiema firmami, prawie podwajając ilość tlenu, jaką Air Liquide dostarczy łącznie do Marathon Petroleum. Obydwa zakłady zlokalizowane są na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej.

W rafinerii Galveston Bay w Texas City w Teksasie Air Liquide zwiększy bieżące dostawy tlenu o 400 ton dziennie, a w Garyville w Luizjanie nawet o 500 ton dziennie.

Marathon Petroleum Corporation zarządza największym w USA systemem rafinacji o zdolności przerobu ropy naftowej wynoszącym ponad 3 miliony baryłek dziennie w 16 rafineriach.

Michael J. Graff, Wiceprezes Wykonawczy i Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: „Air Liquide z przyjemnością rozwija istniejące relacje z Marathon Petroleum i rozszerza swój portfel inwestycji w USA. Te dwie nowe umowy na dostawy do Marathon Petroleum dowodzą zdolności Air Liquide do rozwijania i zwiększania swoich zdolności przesyłowych w sieciach rurociągów oraz bezpiecznego i niezawodnego zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na gazy techniczne w kluczowych regionach”.