Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Grupa Air Liquide podpisała duży kontrakt na zgazowywanie węgla w Chinach

Grupa Air Liquide podpisała długoterminowy kontrakt z Fujian Shenyuan New Materials Co. Ltd (Fujian Shenyuan) na dostawę gazów technicznych do zakładu produkcji kaprolaktamu, znajdującego się w Strefie Ekonomicznej Lianjiang Kemen w prowincji Fujian w południowo-wschodniej części Chin.

Zgodnie z warunkami umowy, Air Liquide zainwestuje w budowę kompleksu gazów technicznych składającego się z ośmiu jednostek, w tym: jednostki rozdziału powietrza o wydajności 2 000 ton tlenu na dobę, jednostki zgazowania, jednostki oczyszczania gazu syntezowego (Rectisol™) oraz zakładu produkcji amoniaku, dostarczających wodór, azot i amoniak. Sześć zakładów, z ośmiu stanowiących kompleks, opartych jest na wiodących na świecie własnych technologiach Air Liquide. Umożliwią one oczyszczenie gazu syntezowego i zapobieganie emisji siarki, która jest w znacznej mierze odpowiedzialna za kwaśne deszcze. Ponadto, dzięki silnej obecności produkcyjnej i inżynierskiej w Chinach, jak również doświadczeniu w zgazowaniu węgla w zakresie efektywności energetycznej, Air Liquide oferuje pełny łańcuch dostaw, od węgla i tlenu do czystego wodoru.

Zakłady te, które zostaną uruchomione na początku 2016 roku, będą produkować 75 000 Nm3/h wodoru i 250 000 ton amoniaku rocznie. Czysty tlen jest wykorzystywany do przekształcenia węgla w gaz syntezowy, do produkcji wodoru. Wodór i amoniak są niezbędne do wytwarzania kaprolaktamu, półproduktu do produkcji nylonu w przemyśle włókienniczym.

Fujian Shenyuan jest firmą prywatną. Grupa, która jest właścicielem Fujian Shenyuan, posiada również dwie dalsze firmy, do których Fujian Shenyuan będzie dostarczyć 100% swojej produkcji kaprolaktamu. Te dwie firmy mają wspólnie 12% udziału w rynku wyrobów włókienniczych z włókien nylonowych w Chinach.

Prezes Chen z Fujian Shenyuan, powiedział: "Cieszymy się na współpracę z Grupą Air Liquide, z którą dzielimy tę samą długoterminową wizję przemysłową i mamy pełne zaufanie do jej zdolności technologicznych do spełnienia naszych wymagań."

Jean-Marc de Royere, Starszy Wiceprezes ds. Azji-Pacyfiku i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: "Dzięki zastosowaniu technologii Grupy, jak również doskonałym umiejętnościom w zakresie projektowym i operacyjnym naszych zespołów w Chinach, zapewniamy klientom rozwiązania o wysokiej wartości dodanej. Ten projekt zapewnia poszanowanie zasobów naturalnych oraz, przy pomocy naszych technologii, zwiększenie konkurencyjności naszych klientów. Nasze najnowocześniejsze technologie pozwalają nam otwierać się na nowe rynki."